Printer Friendly Version UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U SLUČAJU RAKETNOG NAPADA @ 9 July 2014 09:18 AM

AKO STE U ZGRADI:

Pođite odmah ka skloništu („Mamad“) i zatvorite za sobom čelična vrata.
Ukoliko nemate sklonište u svojoj zgradi, sklonite se u prostoriju najdalju od pravca iz kog se kreće projektil i koja nema spoljne zidove, prozore ili druge otvore. Ukoliko takva soba ne postoji, uputite se ka stepeništu u unutrašnjosti zgrade u delu gde ne postoje prozori. Stanovnici viših spratova treba da siđu ispod nivoa četvrtog sprata, a ukoliko za to nema vremena, minimum dva do tri sprata niže.
U bezbednom prostoru sedite na pod, ispod zamišljene linije prozora.

AKO STE NAPOLJU

U NASELJENOM MESTU: Uputite se ka najbližoj zgradi i pratite gorenavedena uputstva.

NA OTVORENOM PROSTORU: Lezite na zemlju licem prema tlu i zaštitite glavu rukama.

AKO STE U VOZILU:

U NASELJENOM MESTU: Pažljivo zaustavite auto sa strane, izađite iz vozila i brzo krenite ka najbližem objektu ili skloništu.

NA OTVORENOM PROSTORU: Pažljivo zaustaviti vozilo sa strane, izađite iz vozila, lezite na zemlju licem prema tlu i zaštite glavu rukama.


NAKON 10 MINUTA MOŽETE DA NAPUSTITE BEZBEDNI PROSTOR OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE REČENO.