Printer Friendly Version Promocija knjige "Pakao zvani Jasenovac" @ 22 September 2014 02:31 PM

U Obrazovnom centru o holokaustu, pri Yad Vashem-u, 22. septembra 2014. godine je održana promocija knjige Ervina Milera "Pakao zvani Jasenovac."

Autor je u logor u Jasenovcu odveden sa 17 godina. Potresna priča koja nudi pregršt detalja iz sećanja pisca pre rata, a onda i tokom ratnih dešavanja i samog boravka u logoru, data je kroz prizmu odrasle osobe koja je nakon četrdeset godina donela odluku da isprica svoju priču (zapisi iz knjige su nastali 80-ih godina prošlog veka). 

Promociji su prisustvovali uvaženi gosti: prof. Rafael Vago, Raul Teitelbaum, Mirjam Rajner, Iael Nidam- Orvieto i Alexander Korb, koji su dali osvrt na dešavanja u logoru tokom Drugog svetskog rata, kao i predstavnici pojedinih ambasada u Izraelu, među kojima i Sonja Stoiljković iz Ambasade R. Srbije.