Printer Friendly Version "Pošta Srbije" - usluga prenosa novca @ 17 July 2015 10:11 AM

Javno preduzeće "Pošta Srbije" je do sada potpisalo sporazume sa poštanskim upravama Francuske, Rusije, Ukrajine, Belorusije i Crne Gore.

Informacije o usluzi prenosa novca su sledeće:

- iz navedenih zemalja, novac se u Republiku Srbiju može poslati preko mreže pošta. Više informacija se može naći na sajtovima poštanskih uprava tih zemalja

- novac se u Republici Srbiji može podići u više od 1200 pošta na teritoriji cele zemlje. Link ka spisku pošta, koji sadrži adresu i radno vreme pošta je: http://www.posta.rd/dokumenta/lat/posalji/ovlascenje-poste-za-medjunarodnu-postansku-uputnicu.pdf

- za isplatu je potreban samo važeći lični dokument a nije potrebno popunjavanje obrazaca

- isplata novca u Republici Srbiji se vrši u dinarima, po kursu koji je objavljen na sajtu JP "Pošta Srbije"

- slanje novca plaća pošiljalac, ne postoji obaveza otvaranja računa u banci, ni za pošiljaoca ni za primaoca

- u nastavku dajemo link ka sajtu JP "Pošta Srbije", deo na engleskom jeziku u komke se nalaze Opšti uslovi za vršenje usluga:

http:/www.posta.rs/struktura/eng/posalji/medjunarodna-postanska-uputnica-asp

- za slanje novca iz Republike Srbije u navedene zemlje cena je izuzetno povoljna.

U toku su pregovori sa Poštom Republike Srpske, Hrvatske, Portugala i UAE o uspostavljanju sistema prenosa novca.

Za sve dodatne informacije i sugestije možete se obratiti na telefon: 3644-745 ili elektronskom poštom: novcano@ptt.rs.