Printer Friendly Version Počinje primena odredaba Zakona o opštem upravnom postupku @ 7 June 2016 11:08 AM

Od 08. juna 2016.godine počinje primena odredaba članova 9,103. i 207. Zakona o opštem upravnom postupku, koji se odnose na razmenu podataka iz službenih evidencija, zahvaljujući čemu zaposleni u upravama više neće od stranaka tražiti da im donose izvode iz matičnih knjiga, državljanstva itd. Od stranke će se, ubuduće, zahtevati samo dostavljanje podataka neophodnih radi njene identifikacije i dostava podataka o kojima se ne vodi službena evidencija u R.Srbiji.

Državni organ biće dužan da po službenoj dužnosti obavi uvid, pribavi i obradi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje o nekom postupku. Ukoliko tu službenu evidenciju vodi neki drugi organ, onaj koji vodi postupak te podatke traži hitno, a kolege mu ih dostavljaju besplatno, osim ako izričito nije drugačije predviđeno.

Zakonom je izričito navedeno da podatke razmenjuju zaposleni iz baza podataka po službenoj dužnosti i besplatno, međutim, ukoliko građanin kod sebe ima na primer izvod iz matične knjige rođenih, moći će da ga priloži uz ostalu dokumentaciju, ako to izričito zatraži. Takođe, stranka može da izjavi da će pribaviti samo pojedine, a ne sve lične podatke, a tada i dalje ostaje obaveza organa da prikupi podatke koji nedostaju.