Printer Friendly Version Kontakt advokata u Izraelu @ 26 October 2016 10:35 AM

Radi pružanja pravne pomoći u Izraelu, odnosno pomoći van nadležnosti i mogućnosti Ambasade RS u Izraelu, Ambasada obaveštava naše državljane da mogu kontaktirati Gorana Priselca, advokata i javnog beležnika za srpski i hebrejski jezik. Imenovani nije zvanični advokat Ambasade, te Ambasada nije odgovorna za njegov rad i usluge.

Kontakt podaci advokata:

Goran Priselac

Telefon: +972 48 66 22 75

               +972 54 522 44 09

Fax: +972 48 62 74 13

E-mail: priselac@bezeqint.net