Printer Friendly Version Контакт адвоката у Израелу @ 26 October 2016 10:38 AM

Ради пружања правне помоћи у Израелу, односно помоћи ван надлежности и могућности Амбасаде РС у Израелу, Амбасада обавештава наше држављане да могу контактирати Горана Приселца, адвоката и јавног бележника за српски и хебрејски језик. Именовани није званични адвокат Амбасаде, те Амбасада није одговорна за његов рад и услуге.

Контакт подаци адвоката:

Горан Приселац

Телефон: +972 48 66 22 75

                   +972 54 522 44 09

Факс: +972 48 62 74 13

E-mail: priselac@bezeqint.net