Printer Friendly Version Državljani Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau bez vize u Srbiju @ 26 January 2019 01:20 PM

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije, počev od 25. januara 2019. godine, državljani Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau, nosioci svih vrsta pasoša, mogu da bez vize ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji Republike Srbije do 90 dana od datuma ulaska u zemlju, u periodu od 180 dana.